sense of non-presence

@

Copyright (C) 2018 Takuya Mikami, Min Xu, Kaori Yoshida Kosuke Matsunaga & Jun Fujiki